Bekötött körkupolás képzés

A körkupolás képzést már nem oktatjuk. A körkupolás ejtőernyővel történő ugrás manapság inkább különlegesség, legalábbis a sportejtőernyőzésben. Ennek ellenére a már képzett ejtőernyősök szívesen ugranak – ha alkalom adódik – körkupolás ejtőernyővel. Nem célszerű az oktatásban a használata, mert lényegesen kevésbé irányítható, mint a korszerű, légcellás ejtőernyők, valamint a földetérés is keményebb vele.

Hagyományos képzési program. A képzés kizárólag “klasszikus” körkupolás ejtőernyővel történik. A követelményeket a tanuló I-X szintre lebontva, fokozatosan sajátítja el, minimum 16 ejtőernyős ugrás végrehajtása közben.
Az első ugrások bekötőköteles felszereléssel kerülnek végrehajtásra, melynek lényege, hogy 800 méteres magasságból kiugorva, a légijárműhöz csatlakoztatott bekötőkötél, “automatikusan” megindítja az ejtőernyő nyílási folyamatát. A program bekötött részének befejezése után, a tanuló fokozatosan, mindig több késleltetési idővel, egyre nagyobb magasságból, önálló nyitással szabadeső ugrásokat hajt végre.
A program második szakaszában a tanuló, tapasztalat növekedésével, fokozatosan terhelve, újabb testrepülési gyakorlatokat sajátít el.
A tanuló hagyományos körkupolás, a háton elhelyezett főejtőernyővel és a hason elhelyezett tartalék-ejtőernyővel ellátott, biztosítókészülékkel felszerelt, ejtőernyőrendszerrel kerül kiképzésre.
A program kezdeti szakaszában a képzést végző oktatók, – alapos elméleti és gyakorlati felkészítés után – a tanuló tevékenységét a légijármüből, vagy a célterületről kísérik figyelemmel.
A sikeres befejezést követően, a tanulónak kiegészítő képzésben kell részt vennie, hogy légcellás ejtőernyővel is ugorhasson.

A képzés során teljesítendő feladatok lényeges összefoglalása:

I. szint: minimum 2 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 800 méter magasságból, bekötött rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre, majd a nyitott ejtőernyővel gyakorolja a helyes irányítási és ereszkedési manővereket.

II. szint: minimum 4 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 800 méter magasságból, bekötött rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, az ejtőernyő nyílásáig imitálja a kioldó meghúzását. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

III. szint: minimum 1 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 1000 méter magasságból, 5 másodperces késleltetéssel, kézi nyitású rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, a megfelelő testhelyzetben, önállóan nyitja az ejtőernyőt. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

IV. szint: minimum 2 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 1200 méter magasságból, 7 másodperces késleltetéssel, kézi nyitású rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, szabadesés közben gyakorolja a megfelelő zuhanó testhelyzetet, majd önállóan nyitja az ejtőernyőt. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

V. szint: minimum 1 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 1200 méter magasságból, 10 másodperces késleltetéssel, kézi nyitású rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, szabadesés közben gyakorolja a megfelelő zuhanó testhelyzetet, majd önállóan nyitja az ejtőernyőt. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

VI. szint: minimum 1 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 1500 méter magasságból, 15-17 másodperces késleltetéssel, kézi nyitású rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, szabadesés közben gyakorolja a megfelelő zuhanó testhelyzetet, majd önállóan nyitja az ejtőernyőt. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

VII. szint: minimum 1 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 1500 méter magasságból, 15-20 másodperces késleltetéssel, kézi nyitású rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, szabadesés közben csúsztató testhelyzetet gyakorol, majd önállóan nyitja az ejtőernyőt. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

VIII. szint: minimum 1 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 2000 méter magasságból, 25-30 másodperces késleltetéssel, kézi nyitású rendszerő ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, szabadesés közben váltva jobb- és baloldalra egy 360-os fordulót hajt végre, majd önállóan nyitja az ejtőernyőt. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

IX. szint: minimum 1 db ejtőernyős ugrás.

A tanuló 2200 méter magasságból, 35 másodperces késleltetéssel, kézi nyitású rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, szabadesés közben váltva jobb- és baloldalra egy 360-os fordulót, majd hátra szaltót hajt végre. Ezt követően a megadott irányba csúsztat, majd önállóan nyitja az ejtőernyőt. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

X. szint: minimum 1 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 2200 méter magasságból, 35 másodperces késleltetéssel, kézi nyitású rendszerű ejtőernyős ugrást hajt végre. A repülőgépből kiugorva, szabadesés közben váltva jobb- és baloldalra, váltott irányba csúsztat, majd önállóan nyitja az ejtőernyőt. A nyitott ejtőernyővel földetérésig irányítási és ereszkedési manővereket gyakorol.

Vizsgaugrás: minimum 1 db ejtőernyős ugrás

A tanuló 2500-4000 méter magasságból hajtja végre késleltetett ugrást, az oktató által meghatározott feladatokkal.

Költségek:

A képzés (I.-X. szint) teljes kiképzési költsége 394.000.-Ft, ami szintenként van lebontva. Magában foglalja az elméleti és gyakorlati képzés teljes költségét, a biztosítási és felszerelés bérleti díjat, és az oktatók költségeit. A képzés eredményes befejezése után a tanuló igazolványt kap.
Amennyiben a szint követelményei nem kerülnek teljesítésre, úgy az ismétlés során a szintnek megfelelo költséget kell téríteni.

A képzés szabályaiban rögzítve van, hogy ha a tanuló 30 napnál többet, de 60 napnál kevesebbet hagyott ki, úgy az utolsó befejezett szintet ismételni-e kell. Ha 60 napnál többet, de 180 napnál kevesebbet hagyott ki, úgy ha a III. szinten túljutott, akkor a III. szinttől, ha nem jutott el odáig, úgy az I. szinttől kell ismételni-e.
180 napnál többet kihagyott tanuló esetén az egész képzést újra kell ismételni.

Elméleti képzés: 35.000.-Ft

Magyar Ejtőernyős Szövetség és a Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub regisztrációs díj: 10.000 Ft

Extrém sportokra vonatkozó balesetbiztosítás 18.700 Ft (ajánlott, saját döntés alapján)

I. 42.000,- Ft
II.84.000,- Ft
III.21.000,- Ft
IV.44.400,- Ft
V.22.200,- Ft
VI.24.000,- Ft
VII.24.000,- Ft
VIII.27.000,- Ft
IX.28.200,- Ft
X.33.000,- Ft

Összesen:

349.000,- Ft